Tarihi Yapılar

Tag Archive: Pamuk Hanı

Pamuk Han

91347338

Kayseri’de bulunan ve bazı kaynaklarda ismi “Kapan Hanı” ve “Pembe Han” olarak da geçen Pamuk Hanı’nın yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte XV. yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülmektedir. Bulunduğu coğrafi konum ve ticaret yollarının geçişinde bulunan, dolayısıyla ticaretin hemen her dönemde…
Read more