Tarihi Yapılar

Tarihi Yerler

Rumkale

rumkale1

Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesinde bulunan Rumkale Merzimen Çayı’nın Fırat Nehri ile birleştiği yerde dik kayalar üzerinde kurulmuştur. Kasaba yönünden ya da teknelerle ulaşılabilen Rumkale antik dönemden günümüze kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum, Kal-at el Müslimin, Kale-i…
Read more