Tarihi Yapılar

Pamuk Han

9085267

Kayseri’de bulunan ve bazı kaynaklarda ismi “Kapan Hanı” ve “Pembe Han” olarak da geçen Pamuk Hanı‘nın yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte XV. yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülmektedir. Bulunduğu coğrafi konum ve ticaret yollarının geçişinde bulunan, dolayısıyla ticaretin hemen her dönemde yoğun olduğu Kayseri’de bulunan Pamuk Han Kapalıçarşı’nın batısında yer almaktadır. Bedesten, Vezirhan ve Kapalıçarşı’ya göre daha küçük bir yapıdır.

Anadolu Selçuklularından itibaren görülen kapan hanları tek bir cins malın toptan satışına hizmet eden hanlardır. Bu hanlar Osmanlılar döneminde gerçek bir anıt olarak ortaya çıkmışlardır. Kapan hanlar Selçuklular dönemindeki kervansaraylar kadar büyük önem arz etmektedirler.

Pamuk Hanı, klasik bir Osmanlı yapısıdır ve kare planlı bir alan üzerine oturtulmuştur. Kesme yontu taştan yapılmıştır. Ortasında revaklı bir avlu vardır. İki katlı olarak inşa edilen hana giriş doğu cephesinden sağlanmıştır. Giriş kapısı sivri kemerli ve tonozludur. Bir avlu ve tonozla örtülü iki kat odalar bütün avluyu çevirmektedir. Pamuk Hanı zaman içinde birçok tadilattan geçirilmiştir.

 

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir