Tarihi Yapılar

Zincirli Bedesten

12832424483

XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Darendeli Hüseyin Paşa tarafından Gaziantep’te yaptırılan Zincirli Bedesten, halk arasında “ Kara Basamak Bedesteni” olarak bilinir. Uzun yıllar bedestende kasaplar çalıştığı için et hali olarak da adlandırılan tarihi yapıda bugün 73 dükkanda baharatçılar ve turistik eşya satıcıları faaliyet göstermekte ve bedestene otantik bir ortam sunmaktadır. Bedestenin beş kapısı vardır. Güney kapısında Kusiri’ye ait dört mısralık bir kitabe bulunmaktadır. Bedesten biri kuzeyden güneye, diğeri doğudan batıya uzanan ve birbiri ile kesişen iki bölümden meydana gelir. Üstü kapalı ve tek katlı bir yapıdır.

Bedesten eskiden alışveriş hayatının nabzının attığı, üstü kapalı içinde alışveriş yapılan, ince uzun, üstü kapalı çarşılardır. Eskiden her sabah duacı başı denilen bölükbaşlarından biri tarafından açılır, akşamları da yine törenle kapanırdı. Çok değerli olan mallar, perşembe sabahları öğle namazından önce satılırdı. Bu sırada önemli kişiler de bedestene gelirdi. Gaziantep’te değişik dönemlerde altı bedesten yapılmıştır. Bugün bunlardan yalnızca Zincirli Bedesten ve Kemikli Bedesten, günümüze ulaşabilmiştir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir