6. Sempozyum – 2017

İnşaat Mühendisleri Odası adına İMO İstanbul ve Trabzon Şubelerinin birlikte düzenlediği Uluslararası Katılımlı 6.Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde, Trabzon` da Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi`nde gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmaları İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, İMO Trabzon Şube Başkanı Mustafa Yaylalı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu tarafından yapıldı.

Sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. Alper İLKİ tarafından yönetildi. Bu oturumda Çağrılı Konuşmacı Gianmarco de FELICE, “Tarihi Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesi İçin Dışarıdan Yapıştırılan Tekstiller” ve diğer Çağrılı Konuşmacı Nicola BERLUCCHI ise “Anıtsal Yapıların Restorasyonu ve Güçlendirilmesi: Çok Disiplinli Bir Yaklaşım İhtiyacı” başlıklı bildirilerini sundular.

İkinci oturum Oda Başkanımız Cemal GÖKÇE tarafından yönetildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Sunumu Şengül KONCAGÜL tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğü Sunumu (Halide SERT Anısına) Süheyla YILMAZ tarafından, İMO Aydın Şube Çalıştay Sonuçları Sunumu Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ tarafından, İMO Hatay Şube Çalıştay Sonuçları Sunumu ise Yrd. Doç. Dr. Mine TEMİZ tarafından sunuldu.

Üçüncü Oturum, Prof. Dr. Fevziye AKÖZ ve Şube Başkanımız Nusret SUNA tarafından yönetildi. Bu oturumda Türkiye`deki tarihi yapıların deprem risklerinin yönetimi kılavuzu, Trabzon Ortahisar Fatih Camii Restorasyonuna Yönelik Onarım ve Güçlendirme Çalışmaları, Farklı Toplumların İbadet Yapılarında (Kilise / Cami) Ahşap Malzemenin Yapısal Sistemde Kullanımı: Bir Yöntem Önerisi Hagıa Trıada Kilisesi, Darphane-İ Amire`nin Demir Üst Örtü Sistemlerinin İki Yapı Üzerinden İncelenmesi ve Koruma Önerileri konularında sunumlar yer aldı. Dördüncü oturum, Prof. Dr. Nabi YÜZER ve Oda Sekreter Üyesi Hüseyin KAYA tarafından yönetildi. Bu oturumda, Tarihi Yığma Yapıların Dinamik Davranışlarının Hesabında Gerekli Malzeme Özelliklerinin Tayini: Lala Paşa Camii Örneği,Yüksek Fırın Cürufu Ve Bazalt Lifi Takviyeli Restorasyon Harçlarının Sülfat Dayanıklılığının İncelenmesi,Farklı Sıcaklık ve Sürelerde Kalsine Edilmiş Killerin Kireç Harcına Etkisi,Tarihi Yapı Taşlarındaki Alg ve Bakteri Alterasyonları ve Tarihi-Eski Yapıların Onarımı Amaçlı Yeni Nesil Kompozit Harçların Kullanımı Üzerine Bir İnceleme konularında sunumlar yer aldı.

Beşinci oturum Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU ve İMO Trabzon Başkanı Mustafa YAYLALI tarafından yönetildi. Bu oturumda, Zonguldak Bölgesi Su Değirmenleri ve Teknik Özellikleri, Seyit Battal Gazi Tekkesi`nin Tarihsel Sürekliliği ve Koruma Sorunları, Isparta`nın Sütçüler İlçesinde Yer Alan Geleneksel Türk Evlerinin İncelenmesi, İki Küçük Ölçekli Anıtsal Yapı Örneğinde Koruma Yaklaşımı ve Medreselerin Yeniden İşlevlendirilmesinde Değerlerinin Korunması Sorunsalı; Hadım Hasan Paşa Medresesi ve Esekapı Medresesi Örnekleri konularında sunumlar yer aldı.

Altıncı oturum Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU ve İMO Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İsmet ÇALIK tarafından yönetildi. Bu oturumda, Silahtarağa Elektrik Santralindeki Betonarme Çerçevelerin Yapısal Özellikleri, Aydin Eski Hamam Sıva Özellikleri, Roma Dönemi Döşeme Mozaiklerinin Yapım Tekniği ve Malzeme Özellikleri, Uçucu Kül ve Polipropilen Lifli Kireç Harçlarının Çimento Takviyesi ile Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi ve Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Tasarımı ve Enjekte Edilebilirliğinin Araştırılması konularında sunumlar yer aldı.

Yedinci oturum Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY ve Odamız Sayman Üyesi Yrd. Doç Dr Cem OĞUZ tarafından yönetildi. Bu oturumda, Fatih Camii`nin Zaman ve Frekans Ortamında Çevrel ve Deprem Tepki Analizleri, Donatısız Yığma Duvarların Düzlem İçi Davranışlarının Nümerik Olarak İncelenmesi, Ahşap Taşıyıcı Sistemli Tarihi Camilerin Güçlendirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması, Statik İtme Yönteminin Tarihi Yığma Yapılarda Uygulanması ve Konya Mevlana Müzesi Matematiksel Modellemesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi konularında sunumlar yer aldı.

Sekizinci oturum Şube Sekreter Üyemiz Doç. Dr. Murat Serdar KIRÇIL ve İMO Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç.Dr.-Tuğçe ANILAN tarafından yönetildi. Bu oturumda, Özgün İşlevini Sürdüren Tarihi Eğitim Yapılarının Korunmasına Yönelik Bir Değerlendirme: “Menemen Örneği, İzmir”, “Bir Yapının İzini Sürmek Sinemadan Fethiye (Megri) Aya Nikolas Kilisesine..”, “Tarihi Yapılarda Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik” ve “Tarihi Tire Bedesten Yapısının Restorasyonu ve Yeniden İşlevlendirilmesi” konularında sunumlar yer aldı.

Dokuzuncu oturum Doç. Dr. Kemal BEYEN ve Odamız İkinci Başkanı Şükrü ERDEM tarafından yönetildi. Bu oturumda, Tarihi Bir Camiinin Dinamik Karakteristiklerinin Analitik ve Deneysel Yöntemlerle Belirlenmesi ,Tarihi Taş Kemer Köprülerin Modal Davranışlarının Köprü Boyutlarına Bağlı Olarak Tahmin Edilmesi, Tarihi Taş Kemer Köprülerde Hasar Nedenleri ve Onarım Teknikleri, Tarihi Yapı Davranışına Zemin, Mesnet, Yatay ve Düşey Deprem Koşullarının Etkisi ve Tarihi Yapıların Deprem Analizi ve Kargı Han Örneği konularında sunumlar yer aldı.

Onuncu oturum Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN ve Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Necati ATICI tarafından yönetildi. Bu oturumda, Geleneksel Konutların Yeniden İşlevlendirilerek Kullanımı: Yozgat Örneği, Türkiye`de Bulunan Tarihi Ahşap Köprülerin Yapım Sistemlerine Göre Sınıflandırılması, Kuşadası`nda Geleneksel Ahşap Bir Konut Yapısının Özgün Değerleri ile Korunması, Seddülbahir Kalesi Yapısal Analiz Çalışmaları Ve Serbest Titreşim Altında Dinamik Tanımlama ve Tarihi Yapılarda Kıyı Koruması: Çanakkale Seddülbahir Kalesi Uygulaması konularında sunumlar yer aldı.

On birinci oturum Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU tarafından yönetildi. Bu oturumda, Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY, Bir Dünya Mirasının Korunması: Ayasofya ve diğer Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Oğuz CEYLAN ise Edirnekapı Ayios Yeorgios Kilisesi ve Meşrutaları (Okul Binası, Papaz Evi, Bekçi Evi, Çan Kulesi, Bahçe Duvarları, Çeşme) 2014-2015-2016-2017 Yılları Restorasyon Uygulaması başlıklı bildirilerini sundu.

On ikinci oturum Prof. Dr. Erdem CANBAY ve Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Cihat MAZMANOĞLU ve Necati ATICI tarafından yönetildi. Bu oturumda, II. Bayezid Camisi 2013-2016 Yılları Arası Onarım Uygulaması Üzerine Bir Değerlendirme, Tarihi Yığma Binaları Oluşturan Üç Tabakalı Taş Yığma Duvarların Düzlemdışı Etkilere Göre Model Kalibrasyonu: İsabey Camii Örneği, Zal Paşa Camisi Özelinde Sismik İzolasyon Uygulamasının Tarihi Yapı Performansı Üzerindeki Etkinliğinin Deprem Büyüklüğüne Bağlı Değişimi, Çatalca, İnceğiz Camisi 1983 Restorasyonu Değerlendirmesi ve Öneriler ve Tarihi Anıtsal Bir Kapıda Koruma Önerileri konularında sunumlar yer aldı.

On üçüncü oturum Yrd. Doç. Dr. Arif Emre SAĞSÖZ ve Şube Yönetim Kurulu Üyemiz G. Yaşın ARSLANOĞLU tarafından yönetildi. Bu oturumda, Tarihi Yığma Taş Minareler İçin Deneysel Yöntemlere Dayalı Basitleştirilmiş Doğal Frekans Formülleri, Tarihi Yapılarda Taşıyıcı Tuğla Duvarın Elastisite Modülünün Deneysel ve Matematiksel Model İle Belirlenmesi, Kireç Türünün Horasan Harcı Özelliklerine Etkisi, Tarihi Yapıların İç Ortam Mikro Klima Koşullarını Kalibre Edilmiş Dinamik Isıl Performans Modelleri Yoluyla Değerlendirme ve Yüksek Fırın Cürufu Esaslı Harçların Sıva Olarak Tarihi Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması konularında sunumlar yer aldı.

On dördüncü oturum Prof. Dr. Şevket ATEŞ ve Odamız Yönetim Kurlu Üyesi Cemal AKÇA tarafından yönetildi. Bu oturumda, Tarihi Malabadi Köprüsü`nün Restorasyon Çalışmasında Kullanılan İskele Sisteminin Özellikleri ve Korumadaki Önemi ve Akçakale (Trabzon, Türkiye) İç Alanında Yer Altında Arkeolojik Kalıntı Olup Olmadığının Jeofizik Yöntemlerden Yer Radarı (GPR) İle Araştırılması konularında sunumlar yer aldı.

On beşinci oturum Prof. Dr. Ömer YÜKSEK ve İMO Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer AYDIN tarafından yönetildi. Bu oturumda, Tarihi Yapılarda Isıl Davranış Analizleri Kapıüstü Mescidi Minaresinin Yapı Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesi, Tarihi Yapıların Bitki Zararlarından Korunması, Koruma Sorunlarını Farklı İşlevlerde Tek Yapı ve Doku Ölçeğindeki Uygulama Örnekleri Üzerinden Tartışmak ve Proje Yönetimi Problemleri konularında sunumlar yer aldı.

On altıncı oturum Yrd. Doç. Dr Tuğçe ANILAN tarafından yönetildi. Bu oturumda, Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesinde Ayrışma İndeksi Haritasının Kullanımı Karma Sit Alanı Sınırlarının Koruma Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Hacı Bayram Cami ve Çevresi Örneği, Yurtdışı Taşınmaz Türk Kültür Varlıklarının Envanterinde Bir Standardizasyon Örneği, Kare Planlı 13 YY. Anadolu Selçuklu Yapısı Konya Zenburi Mescidinin Statik Analizi, Mardin Nusaybin Mar Augin (Evgin) Manastırı Basit Onarım Uygulaması ve Restorasyon Uygulaması Yapılacak Tarihi Yapılarda Tahribatsız Yöntemlerle Deprem Performansının İncelenmesi Örnek Çalışma: Sinop Tarihi Cezaevi konularında sunumlar yer aldı.

Sempozyum kapsamında düzenlenen Gezi ve Sosyal Etkinlik Programında, Sempozyumun ikinci günü  tarihi şehir gezisi gerçekleştirildi. ikinci günün akşamında Tuluyhan UĞURLU tarafından tarafından verilen “Doğunun Mabetleri Piyano Resitali” izlendi.

6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı’na ulaşmak için tıklayınız.

6. Sempozyum – 2017
Başa dön